Follow by Email

Wednesday, March 5, 2014


ബാലസാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ വേണു വാര്യെത്ത് കഥാരചന ശില്പശാല നടത്തുന്നു  

വായനാവാരം
 

പുതിയ തലമുറയും അറിയട്ടെ 

നിങ്ങള്ക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങള്ക്കും അറി യണം (പൊതുജനങ്ങൾ പുസ്തകം വീക്ഷിക്കുന്നു )
എനിക്കും ഉണ്ട് പറയാൻ 


No comments:

Post a Comment